ydzf.net
当前位置:首页 >> 从城隍到圣人 >>

从城隍到圣人

开光-筑基-结丹-化虚-返神-渡劫-大成-地仙-天仙-玄仙-金仙-大罗金仙-准圣-圣人

补充1楼上!! 医圣 张仲景 药圣 李时珍 道圣 老子 兵圣 孙武 法圣 商鞅

10位.鸿钧 女娲 伏羲 接引 准提 老子 元始天尊 通天教主 孔子 还有那位开天辟地殒身造化洪荒的盘古.

“敢问夫子恶乎长?”曰:“我知言,我善养吾浩然之气.”“敢问何谓浩然之气?” “敢问何谓浩然之气?” 曰:“难言也.其为气也,至大至刚;以直养而无害,则塞于天地之间.其为气也,配义与道;无是,馁矣.是集义所生者,非义

儒家里,孔子,在儒家中唯一一个圣人.孟子是亚圣 佛道里,老子,即太上老君,原始天尊,通天教主,女娲,伏羲,接引,准提. 基督,耶稣

从泥坑里爬出的圣人的意思应该有两个,一个是说从很贫穷的地方里走出来的伟大的人,二有出淤泥而不染,濯清涟而不妖之意,比喻这位圣人(伟大的人)做事清廉.

这两个的确是了不起的达到了最高境界的圣人,但你要说其他人不值一提,那是你的认识能力还不足.历史上证道的圣人车载斗量,光是禅宗开悟(就是佛祖在菩提树下达到的境界)者就数以千计,还有新柏拉图主义,苏菲派,拜火教,犹太教秘派,耆那教等等不计其数宗教的创始人和许多圣人都达到证道的境界,这其中自然包括著名的耶稣和默罕默德.个人浅见,仅供参考.

为善不积邪,安有不闻者乎?学恶乎始?恶乎终?曰:其数则始乎诵经,终乎读礼;其义则始乎为士,终乎为圣人.真积力久则入,学至乎没而后止也.故学数有终,若其义则不可须臾舍也.为之,人也;舍之,禽兽也.《荀子*劝学》只作好事,不作坏事,哪有不闻名于世的呢?学习,从哪里开始呢?到哪里终结呢?回答说;按它的顺序来说,就是从读《尚书》开始,到读《礼经》终结;按它的意义来说,就是从成为学士开始,到成为圣人终结.诚心积累,功夫持久,就钻得进去;必须学到老死,这才算是尽头.所以,从学习的顺序上说,是有终结的;至于从学习的意义上说,是不可以半刻停顿的.作到这样,就成为人;不这样作,就成为禽兽.

清虚 洪荒封神 玄法变 玄门道教 洪荒玄松道 玄清天道 重生混元道(前半本) 玄门天道 虚无之道 这些都挺好看的`主角最后修炼成圣了,剧情也好 不会种马和YY`

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.ydzf.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com